Anatomija uspeha

Lična karta

Ko?

Studenti master studija Inženjerskog menadžmenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu za predmet Marketing događaja.

Šta?

Konferencija Anatomija uspeha.

Gde?

Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Kad?

U četvrtak 25. maja 2017. godine sa početkom u 10 časova.

Zašto?

Da bi zajedno učili o trendovima u digitalnoj sferi od neverovatnih stručnjaka sa naših prostora, ali i o uspehu uopšte, da bi se motivisali, pokrenuli, upoznali i započeli tradiciju!

Kako?

Posetite konferenciju!

                                                             © 2017 Fakultet tehničkih nauka Departman za inženjerski menadžment                                                  Created by Aleksandra Aleksić
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started