Anatomija uspeha 2017. 

Program konferencije

Satnica i plan predavanja*

Naziv konferencije: Anatomija uspeha

Mesto održavanja: Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

Datum: 25. 05. 2017.

Vreme: 10h - 14h

Otvaranje konferencije: 10:00 - 10:05

Uvodna reč: Prof. Danijela Lalić

Predavanje: Ivan Bildi

Vlasnik internet marketing agencije Likes&Cookies

Tema: Društvene mreže i marketing

Trajanje: 10:05 - 10:45

Pitanja: 10 min

Izvlačenje nagrada: 10 min

Pauza: 10 min (namenjene osvežavanju, kafa, voda)

Predavanje: Marko Cvetković

 Bloger i osnivač magazina Adria Daily

Tema: Važnost digitala i content marketinga

Trajanje: 11:05 - 11:45

Pitanja: 10 min

Izvlačenje nagrada: 10 min

Pauza: 10 min

Predavanje: Ana Babić

Osnivačica brenda Škrabac

Tema: Od ideje do biznisa preko društvenih mreža

Trajanje: 12:05 - 12:45

Pitanja: 10 min


Nagradna igra

Izvlačenje i dodela glavne nagrade

Trajanje: 15 min

Zahvalnica predavačima i gostima i završetak konferencije

Završetak 13:30
*Program i satnica su podložni promenama


                                                             © 2017 Fakultet tehničkih nauka Departman za inženjerski menadžment                                                  Created by Aleksandra Aleksić
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started