Prijava za konferenciju

Započnite svoju priču o uspehu sa nama 25. maja 2017. godine u 10 časova na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu! Pozovite prijatelje i vidimo se na besplatnoj konferenciji Anatomija uspeha!

                                                             © 2017 Fakultet tehničkih nauka Departman za inženjerski menadžment                                                  Created by Aleksandra Aleksić
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started