Konferencija Anatomija uspeha 2017.

Predavači


Marko Cvetković
Marko Cvetković

Marko Cvetković se bavi digitalnim marketingom u okviru Represent sistema. Aktivan je bloger i bavi se temama nastupa brendova na društvenim medijima, kao i opštim temama iz života.

Ivan Bildi
Ivan Bildi

Ivan Bildi je preduzetnik po ubeđenju, predavač, obožava marketing i online. Vlasnik je internet marketing agencije Likes&Cookies.

Ana Babić
Ana Babić

Ana Babić je tvorac popularnog brenda Škrabac. Škrabac unosi dozu humora u svakodnevicu, jer se kroz duhovitu ilustraciju prenose svima bliske i čitljive poruke.

                                                             © 2017 Fakultet tehničkih nauka Departman za inženjerski menadžment                                                  Created by Aleksandra Aleksić
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started